top of page

De unieke kracht van gen z in organisaties: verouderde processen vernieuwen.

Bijgewerkt op: 14 jun. 2023

Gen Z bezit een unieke kracht: sociale innovatie. Het is biologisch en sociaal gezien namelijk de kracht van de jongste generatie om sociaal te innoveren. Ze zijn namelijk intuïtief in staat om te herkennen wanneer processen verouderd zijn, wat ook wel bekend staat als "vital sensitivity". In deze blog zullen we dieper ingaan op hoe gen z aanvoelt dat verandering noodzakelijk is en hoe organisaties hierop kunnen inspelen.


De antwoord op de vraag hoe jongeren intuïtief aanvoelen wanneer een werkproces verouderd is is eigenlijk heel simpel: jongeren voelen het doordat ze er energie door verliezen. Niet alleen jongeren ervaren hierbij energieverlies; vaak heeft de hele organisatie er last van. Echter, de organisatie kan zo gevangen zitten in routines en regels dat ze zichzelf niet eens bewust zijn van de behoefte aan vernieuwing. Wanneer een taak gen z enorme hoeveelheden energie kost, is het tijd voor verandering. Sociale processen hebben een beperkte houdbaarheid en jongeren hebben een scherp gevoel voor het verstrijken ervan.


Hoe laat je jongeren dan deze processen vernieuwen?

Het is essentieel dat organisaties jongeren actief ondersteunen wanneer zij energievretende taken willen aanpakken. Zonder de steun van ervaren collega's voelen jongeren zich in de steek gelaten en verdwalen ze in het proces. Het is belangrijk om open te staan voor de feedback en ideeën van jongeren, en hen aan te moedigen om hun inzichten te delen. Om effectief met jongeren om te gaan en hun verlangen naar verandering te ondersteunen, kunnen organisaties de volgende stappen nemen:

  1. Actieve betrokkenheid: Vraag jongeren waar ze energie door verliezen en luister naar hun input. Creëer een open en veilige omgeving waarin ze hun ideeën kunnen delen.

  2. Mentorschap: Wijs ervaren collega's aan als mentoren voor jongeren. Deze mentoren kunnen begeleiding bieden, kennis delen en ondersteunen bij veranderingsprocessen.

  3. Erkenning en waardering: Zorg ervoor dat de bijdragen van jongeren erkend en gewaardeerd worden. Dit motiveert hen om zich verder in te zetten in het vernieuwen en stimuleert een cultuur van samenwerking.

Gen z heeft dus een unieke kracht om sociale innovatie aan te voelen en te stimuleren. Ze merken intuïtief op wanneer verandering nodig is, en organisaties kunnen hiervan profiteren door hen actief te ondersteunen. Door jongeren een stem te geven, hen te begeleiden en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, kunnen organisaties profiteren van de frisse perspectieven en energie van gen z, terwijl gen z zich gewaardeerd en gehoord voelt.


3 weergaven0 opmerkingen

Comments


Bedankt voor het abonneren!

bottom of page